Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handelspartnere

Gruppen Norges viktigste handelspartnere omfatter alle EU-15-landene unntatt Luxembourg, samt Sveits, USA, Canada, de fem asiatiske landene; Japan, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og Singapore og de tre østeuropeiske landene; Polen, Ungarn og Tsjekkia. For denne gruppen land utarbeides det blant annet vektede anslag for BNP-vekst, lønns- og prisvekst, arbeidsledighet, renter og valutakurs. For å lage BNP-anslag for handelspartnerne samlet, vektes vekstanslagene for de enkelte landene sammen med utgangspunkt i hvor viktige de er for norsk eksport. Til sammen utgjør vektene for Sverige, Storbritannia, Tyskland og Danmark drøyt 50 prosent.

For Norges viktigste handelspartnere ventes en BNP-vekst på 2¾ prosent i 2006.