Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husbanken – fastrente

Husholdningene har de siste årene hatt økende låneopptak og dette har ført til økende gjeldsgrad. Utsatte grupper kan ved en økende rente få betalingsproblemer på sine boliglån som følge av at gjeldsgraden er høy. Lån med fast rente bidrar til større forutsigbarhet for lånekundene, og kan særlig være et godt alternativ for unge i etableringsfasen med høy gjeldsgrad samt for andre grupper med svak økonomi.

I dag tilbyr Husbanken fastrentelån med 3 og 5-års bindingstid. Det er stor etterspørsel etter Husbankens fastrentelån, og 63 prosent av Husbankens utlånsvolum er knyttet til fastrenteavtaler. Regjeringen ønsker å utvide lånetilbudet i Husbanken ytterligere ved å tilby lån med fast rente i 10 år. Dette vil gi låntakerne flere valg, og kan være et bedre tilbud for lånekunder med lang gjenstående løpetid på sine lån. Samtidig vil dette føre til at husholdningene blir mindre sårbare ved renteøkninger over et lengre tidsperspektiv enn i dag. Regjeringen vil derfor innføre nytt fastrentelån i Husbanken med 10 års binding fra høsten 2006.

Se også pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.