Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsfond Skien

Det foreslås en bevilgning på 25 millioner kroner til et næringsfond i Skien. Formålet med bevilgningen er å bidra til å redusere ulempene som er forårsaket ved nedleggelsen av Norske Skogindustrier ASA sin papirproduksjon ved Union i Skien. Næringsfondet skal legge til rette for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i Skien

Norske Skogindustrier ASA vil også opprette et fond for Skien. Dette fondet vil være på totalt 30 millioner kroner. De to fondene vil bli organisert separat.