Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal strategi kreftområdet

Sosial- og helsedirektoratet har ansvar for at det etableres fora og prosesser som skal sikre samordning og helhetlig oppfølging av det strategiske arbeidet på kreftområdet i perioden 2006–2009. Bevilgningen foreslås økt med 0,7 millioner kroner for å dekke utgifter til en ny stilling som skal ha et koordineringsansvar for Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009.