Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

Netto kontantstrøm fra SDØE er økt fra 123 700 til 126 185 millioner kroner, en økning på 2 485 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2006.