Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norsk sjømat

Dokumentasjon av at norsk sjømat er trygg og sunn er svært viktig for den norske sjømatnæringen og forbrukerne. For å øke analysekapasiteten ytterligere foreslås det å øke bevilgningen til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) med 4 millioner kroner i 2006. Ekstrabevilgningen skal benyttes til å anskaffe nytt analyseutstyr.