Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rassikring

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 40 millioner kroner til rassikring, som fordeles på følgende prosjekter:

  • Rv 43 Aunevik – Bukkesteinen i Vest-Agder 10 millioner kroner
  • Rv 55 Stedjeberget i Sogn og Fjordane 10 millioner kroner
  • Rv 62 Fresvika – Jordalsgrend i Møre og Romsdal 10 millioner kroner
  • E10 Fjøsdalen i Nordland 5 millioner kroner
  • Rv 91 Ura i Troms 5 millioner kroner