Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftsfradraget

Ved fastsetting av positiv næringsinntekt fra reindrift gis det etter gjeldende regler et særskilt reindriftsfradrag på inntil 36 000 kroner. I tillegg gis fradrag med 19 prosent av den del av reindriftsinntekten som overstiger 36 000 kroner, opp til et samlet fradrag på 61 500 kroner. Regjeringen foreslår å øke den øvre grensen i jordbruksfradraget med 10 000 kroner til 71 500 kroner i 2006.

Forslaget er omtalt nærmere i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 8.