Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovvilt

Det foreslås 1 million kroner for å dekke økte utgifter i rovviltnemndene i forbindelse med utarbeiding av forvaltningsplaner for rovvilt i alle regioner. Det foreslås videre en økning med 4 millioner kroner for å kompensere for tapt produksjonspremie i reindriften ved tap grunnet rovvilt.

Se egen pressemelding fra Miljøverndepartementet.