Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2007

Finansminister Kristin Halvorsen presenterer her Regjeringens endringer i budsjettet for 2007.

På disse sidene finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi.

Pressemeldinger

Norsk økonomi inne i en sterk høykonjunktur
Etter over tre år med sterk vekst i fastlandsøkonomien er Norge inne i en markert høykonjunktur. Det har aldri vært flere i arbeid, og arbeidsledigheten er den laveste på nærmere 20 år.  - Ved revisjonen av budsjettet for 2007 legger Regjeringen vekt på å bidra til at den positive utviklingen kan fortsette, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

Klimapolitikk på dagsorden

Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljø­utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor. Regjeringen legger stor vekt på at Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken, og legger i løpet av kort tid  fram fire dokumenter som omhandler norsk klimapolitikk og arbeidet med bærekraftig utvikling.

Les mer her