Siste budsjett

Klikk her
Revidert budsjett  2007 Regjeringen Stoltenberg II