Nyheter

05 October 2007 - Revidert nasjonalbudsjett 2007

Etter over tre år med sterk vekst i fastlandsøkonomien er Norge inne i en markert høykonjunktur. Det har aldri vært flere i arbeid, og arbeidsledigheten er den laveste på nærmere 20 år.  - Ved revisjonen av budsjettet for 2007 legger Regjeringen vekt på å bidra til at den positive utviklingen kan fortsette, sier finansminister Kristin Halvorsen.


14 September 2007 - Få budsjettet pr. e-post

Finansdepartementet tilbyr også denne gang budsjettdokumentene tilsendt pr. e-post.

Tjenesten er nå stengt for å klargjøre til utsendelse.

Budsjettdokumentene legges ut på internett
5. oktober kl. 10.00. Pressekonferansen starter kl. 12.30


15 May 2006 - Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2007

Finansminister Kristin Halvorsen presenterer her Regjeringens endringer i budsjettet for 2007.

På disse sidene finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi.