Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift

Transportforetak i sone Ia får etter Regjerings forslag med virkning fra 1. januar 2007 rett til å beregne arbeidsgiveravgift med den reduserte satsen på 10,6 prosent innenfor fribeløpet. Fribeløpet for veitransportforetak er 265 000 kroner per år, for øvrige typer transportforetak er fribeløpet 530 000 kroner per år.

Fra samme virkningstidspunkt får Svalbard-foretak rett til å beregne arbeidsgiveravgift med 0-sats, uansett om de ansatte er skattepliktige etter svalbardskatteloven eller ikke.

Se også pressemelding 36/2007.