Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Yrkesfrekvensen for en aldersgruppe er andelen av befolkningen i denne aldersgruppen som er i arbeidsstyrken. I internasjonale sammenlikninger brukes ofte yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15-64 år som mål på befolkningens yrkesaktivitet. Målt på denne måten var yrkesfrekvensen 78,9 prosent i Norge i 2005. Av OECD-landene var det bare Island, Danmark og Sveits der denne aldersgruppene hadde en høyere yrkesfrekvens enn i Norge i 2005.

Arbeidsstyrken i Norge anslås å øke med 30 000 personer i 2007.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2007, kap. 2.2