Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet er viktige aktører i kampen mot sosial dumping. I tillegg til å føre tilsyn med at HMS-kravene etterleves, skal etatene føre tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter utlendingsloven følges, og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.

Arbeidstilsynet får i revidert nasjonalbudsjett 2007 ytterligere økte ressurser i innsatsen mot sosial dumping.

Se også pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Sosial dumping