Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Artistskatt

Regjeringen foreslår en innstramming i artistskatteloven. Etter forslaget skal utenlandske artister som flytter til Norge, skattlegges etter skattelovens alminnelige, progressive satser for inntekt opptjent i Norge året før vedkommende ble skattemessig bosatt i Norge.

Utenlandske artister og sportsutøvere som ikke er bosatt i Norge, skattlegges i dag etter artistskatteloven. En beskatning etter artistskatteloven kan innebære en mildere beskatning enn den som ellers gjelder.

Se også egen pressemelding.