Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

AutoPass – utskifting av brikker

Det orienteres om AutoPass i St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker på samferdselsdepartementets område.