Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

DDT-opprydding

I 2005 ble et samarbeidsprosjekt mellom Statens forurensingstilsyn og Landbruks- og matdepartementet, om opprensking i DDT-deponier i tilknytning til skogplanteskoler, sluttført. I avslutningsfasen ble det klart at det i Ørsjøen, i nærheten av Prestebakke skogplanteskole, var en betydelig DDT-forurensing. Det er enighet om at det også her må gjøres tiltak. Landbruks- og matdepartementet foreslår å bevilge 1 millioner kroner til dette.