Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dagpenger

Det foreslås å sette ned bevilgningen til utbetaling av dagpenger med
2 137 millioner kroner. Dette skyldes det bedrede arbeidsmarkedet med markert nedgang i ledigheten. Anslaget på gjennomsnittlig antall registrert helt ledige i 2007 justeres nå ned til tilnærmet 48 000 personer. Bevilgningen til utbetaling av dagpenger for 2007 vil etter den foreslåtte reduksjonen være 4 700 millioner kroner.

Se pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.