Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dyrevelferd - hangrisforskning

Stortinget har tidligere vedtatt å forby kastrasjon av hanngris fra 2009. Det ble satt som forutsetning at griseslakt skal være uten rånelukt før forbudet kunne la seg gjennomføre. Det er iverksatt et omfattende forskningsprogram for å oppnå dette. Det er nå gjort en evaluering av den pågående forskningen. Denne slår fast at forskningen holder et høyt faglig nivå, men at det ikke er mulig å fjerne problemene innen 2009. Landbruks- og matdepartementet vil på bakgrunn av den omtalte forskningen komme tilbake til Stortinget med saken på egnet måte.