Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

E-coli oppfølging

I 2006 opplevde Norge et alvorlig sykdomsutbrudd forårsaket av E. coli O:103. Det ble varslet at Regjeringen ønsket en bred evaluering av saken i etterkant. Regjeringen oppnevnte 12. mai 2006 et utvalg som fikk i oppdrag å evaluere hvordan saken ble håndtert av myndighetene, næringen og media. Rapporten fra utvalget konkluderer med en rekke anbefalinger til aktørene.

Oppfølgingsarbeidet er omfattende. Anbefalingene er knyttet til faglige og administrative forhold når det gjelder selve oppklaringen av sykdomsutbruddet og risikohåndteringen, samt til varsling og rapportering mellom involverte aktører og informasjon til publikum.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har rapportert til departementene om status til 13. april 2007. De er i tillegg gitt i oppdrag å gi en ny statusrapport til 6. august 2007, som skal gi grunnlag for orientering i St.prp. nr. 1 (2007-2008).