Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

E85

Det innføres et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften ved kjøp av E85-biler. Dette er biler som kan benytte bensin, bioetanol og en hvilken som helst kombinasjon av disse. Sammenlignet med bensinbiler kan merkostnaden for å anskaffe en E85-bil anslås til om lag 10 000 kroner.

Se også eget stikkord om biodrivstoff og egen pressemelding om biodrivstoff.