Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Edelkreps

Regjeringen foreslår 1 million kroner til utryddelse av den fremmede arten signalkreps i Dammane landskapsvernområde ved Porsgrunn. Denne arten er bærer av krepsepest som er dødelig for edelkrepsen. Edelkrepsen finnes i dag kun i Norge og Estland.

Se også kapittel 1427 Direktoratet for naturforvaltning og pressemelding.