Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiloven – evaluering

Olje- og energidepartementet har flere store utredningsoppgaver under arbeid i 2007, blant annet evalueringen av energiloven. Samlet sett er det et behov for å øke bevilgningen spesielle driftsutgifter under OED med totalt 7 millioner kroner, fra 30,1 til 37,1 millioner kroner i 2007. Deler av økningen foreslås inndekket gjennom en reduksjon av bevilgningen under Norges forskningsråd på Olje- og energidepartementets budsjett.

Se også kapittel 1800 Olje- og energidepartementet, kapittel 1830 Forskning og egen pressemelding.