Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Europa: Finansieringsordningen i det utvidede EØS

I forbindelse med Bulgaria og Romanias søknader om å bli part i EØS-avtalen, og fremforhandlede Agreed Minutes datert 29. mars 2007 om dette, foreslås bevilget 6 millioner kroner til administrasjon av bilaterale samarbeidsprogrammer med Bulgaria og Romania.

Samarbeidsprogrammene inneholder tilrettelegging og etablering av regelverk, samt forhandling av rammeavtaler med landene. Det kan også være aktuelt å foreta utbetalinger av støtte til teknisk assistanse for gjennomføringen i mottakerlandene.