Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret – kulturelle formål

Regjeringen foreslår en økning av bevilgningen til kulturelle formål i Forsvaret med 15 millioner kroner. Økningen skal dekke utgifter i forbindelse med bygg- og anleggsarbeider for Forsvarets musikk og Forsvarsmuseet på til sammen 7,5 millioner kroner, samt at driftsbudsjettet til Forsvarets musikk gis en generell styrking på 7,5 millioner kroner.

Se også Forsvarsdepartementets pressemelding.