Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjørevegsavgiften for godstransport på jernbane

Regjeringen foreslår å øke grensen for fritak for kjørevegsavgift for godstrafikk med jernbane fra 22,5 tonn aksellast til og med 25 tonn aksellast. I første omgang legges det opp til et toårig forsøk for å høste erfaringer med ordningen.