Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kollektivtransport

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til belønningsordningen for kollektivtransport med 47 millioner kroner. Regjeringen ønsker å styrke kollektivtransporten både i byene og i distriktene og foreslår også å bevilge 8 millioner kroner til pilotprosjekter for bedre kollektivtransport i distriktene.

Se egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet.