Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommunalbanken - økt egenkapital

Styret i Kommunalbanken AS har anmodet eierne om en styrking av bankens egenkapital med 100 millioner kroner per år i årene 2007, 2008 og 2009. Uten styrking av egenkapitalen vil banken måtte redusere utlånsveksten. Dette vil kunne svekke konkurransen i utlånsmarkedet for kommunesektoren på kort sikt.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen at staten bidrar til en styrking av bankens egenkapital med 80 millioner kroner. Det foreslås en bevilgning på 58,8 millioner kroner og at staten avstår fra utbytte på 21,2 millioner kroner fra Kommunalbanken i 2007.

Det er en forutsetning at KLP Forsikring går inn med ny egenkapital i tråd med sin eierandel. Samlet vil egenkapitalen da bli styrket med 100 millioner kroner i 2007.