Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte

Blant annet på grunn av økt bruk av heltidsplasser i barnehager for barn under 3 år og redusert antall barn det kreves kontantstøtte for, reduserer Regjeringen anslaget over utgiftene til kontantstøtte med 75,6 millioner kroner.

Samlede utgifter til kontantstøtte anslås nå til 1 917,4 millioner kroner.

Se også kapittel 844 Kontantstøtte.