Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Påtalemyndighetene

Det foreslås å øke bevilgningen med 1 million kroner i 2007. Økt arbeidsmengde gjør det nødvendig med opprettelse av én ny stilling ved Riksadvokatembetet. Videre har nordområdesatsingen de senere årene ført til økt press på Troms og Finnmark statsadvokatembeter, som gjør det nødvendig med opprettelse av ett nytt statsadvokatembete.