Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pengespillproblemer

Regjeringen foreslår å innkreve en avgift for gevinstautomater som et tiltak mot pengespillproblemer.

Avgiften settes til kr 1 000 og skal innkreves for automater som står oppstilt i 2007. Siden de eksisterende gevinstautomatene skal avvikles innen 30. juni 2007, vil avgiften være en engangsavgift.

Lotteri- og stiftelsestilsynet anslår inntektene fra avgiften til om lag 12,1 millioner kroner. Inntektene skal dekke utgifter til tiltak mot pengespillproblemer.

Se også kapittel 5568 Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet.