Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonsreformen

Bevilgningen til pensjonsreform foreslås økt med 29 millioner kroner. Som varslet i Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjettproposisjon for 2007 ville en vurdere nærmere det samlede budsjettbehovet for IKT-investeringer knyttet til pensjonsreformen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2007.

I lys av St.meld. nr. 5 (2006-2007) Pensjonsmeldingen, foreslås at bevilgningen til IKT-investeringer knyttet til pensjonsreformen økes med 29 millioner kroner i 2007. Midlene skal benyttes til gjennomføring av prosjektets fase 3 i 2007. Det er utarbeidet en overordnet framdriftsplan for implementering av pensjonsreformen fra 2010. I henhold til denne planen må planlegging og overordnet utforming av løsning for fase 3 gjennomføres i 2007, i takt med at det nye pensjonsregelverket avklares.