Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumstilsynet

Regjeringen foreslår å styrke Petroleumstilsynet med til sammen 8,5 millioner kroner for å bidra til etablering av elektroniske samhandlingsløsninger, og før å øke kapasiteten i tilsynet i forhold til et stadig mer komplekst aktørbilde:

  • Styrking på 5 millioner kroner i 2007 for å sikre at tilsynsmyndighetene har nødvendig kompetanse og teknologi til å ivareta sine oppgaver og roller.
  • Styrking av Petroleumstilsynets utgifts- og inntektsramme med 3,5 millioner kroner i 2007 for å imøtekomme utfordringer knyttet til endringer i antall og størrelse på aktører i næringen.

Det er viktig for HMS-nivået i sektoren at Petroleumstilsynet har riktig kapasitet, kompetanse og teknologi. I petroleumssektoren skjer det en svært rask og teknisk komplisert utvikling innen IKT og samhandlingsløsninger. Nye løsninger gjør det blant annet mulig å integrere arbeidsprosesser offshore og på land. Dette reiser nye utfordringer på HMS-området. Petroleumsnæringen i Norge har et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet, blant annet gjennom et utstrakt og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Se egen pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.