Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimagasskvoter - retningslinjer for kjøp

Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett foreslått prinsipper for statens kjøp av Kyoto-kvoter. Staten skal i utgangspunktet dekke sitt behov for kvoter gjennom kjøp av kvoter fra prosjekter under den grønne utviklingsmekanisme ("CDM") og felles gjennomføring ("JI"). Formålet med kvotekjøpet er å sikre at Norge oppfyller Kyoto-forpliktelsen ved at vi også bidrar til utslippsreduksjoner i andre land. Regjeringen vil at Kyoto-kvoter over Finansdepartementets budsjett betales først ved levering.

Staten skal fremme strenge miljøkrav og vil derfor kun kjøpe kvoter som er sertifisert av FN. Det vil blant annet bli lagt vekt på å innhente informasjon om potensielle prosjekter i mindre utviklingsland, og dermed bidra til å utvikle bruken av de markedsbaserte mekanismene i disse landene. Innenfor disse rammene legges det avgjørende vekt på at kvotene som kjøpes, skal gi størst mulig utslippsreduksjon for pengene.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2007, kapittel 3.10.4 og egen pressemelding om saken.