Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Statnett

Statnett konserns realiserte overskudd etter skatt for 2006 ble på 303 millioner kroner. For regnskapsåret 2006 er utbyttet fastsatt til 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å øke utbyttet fra Statnett SF for regnskapsåret 2006 med 106 millioner kroner, fra 45,5 til 151,5 millioner kroner. Endelig vedtak om utbytte fattes i Statnett SFs foretaksmøte i juni 2007. Se egen pressemelding.