Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tinglysing

Overføringen av oppgaver og stillinger fra domstolene til Statens kartverk blir sluttført i løpet av 2007. Som følge av blant annet økt sakstilfang av tinglysinger foreslås bevilgningen økt med 16 millioner kroner.