Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

U-båt utenfor Fedje

Det foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner til ytterligere utredning av ulike metoder for en mulig heving av ubåtvraket utenfor Fedje.

Kystverket har i sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet vurdert flere alternativer for å eliminere forurensningen fra vraket, herunder tildekking, heving og fjerning av lasten fra vraket. Kystverkets vurderinger og anbefaling er basert på fysiske undersøkelser av selve vraket og området rundt dette i 2005 og 2006, samt forslag og vurderinger innhentet fra en rekke norske og internasjonale fagmiljøer. I etterkant har imidlertid flere nye aktører kommet på banen med nye forslag til hvordan ubåten kan heves med påstander om at dette kan gjøres med lavere risiko enn den metoden for heving som til nå har vært vurdert.

Det skal derfor settes i gang en prosess for å vurdere nærmere ulike hevingsmetoder, herunder uavhengige risikovurderinger av disse.

Se pressemeldinger fra Fiskeri- og kystdepartementet.