Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Ungdomsskolen - rådgivingstjeneste

Regjeringen foreslår å styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med 15 millioner kroner.

Se omtale under kap. 571, post 60 under Kommunal- og regionaldepartementet og egen pressemelding om saken.