Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vanylven kommune

Vanylven og Meråker kommuner har begge store omstillingsutfordringer som følge av nedleggelse av store hjørnesteinsbedrifter de siste årene.

Regjeringen foreslår derfor at staten skal gå inn med en statlig ekstraordinær innsats til omstillingsarbeidet i Vanylven og Meråker, på 25 millioner kroner til hver kommune.

Fylkeskommunen har det strategiske ansvar for næringsutvikling og omstilling i fylket. Regjeringen legger til grunn at fylkeskommunen forvalter midlene i nært samarbeid med Innovasjon Norge og de berørte kommunene.

Se egen pressemelding om saken hos Kommunal- og regionaldepartementet.