Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vassdrag - sikkerhet

Det ble bevilget 52 millioner kroner til hastetiltak etter flomskadene på Vestlandet høsten 2005 og Trøndelag i 2006. Bevilgningen var basert på beste tilgjengelige kostnadsoverslag på forslagstidspunktet. Etter grundigere befaringer, detaljplanlegging av tiltak og anbudsinnhenting er kostnadsanslagene justert. Nødvendige tiltak etter storflommene budsjetteres nå til totalt 66,5 millioner kroner, 14,5 millioner kroner høyere enn tidligere estimert.

Økte kostnader skyldes flere forhold. Enkelte av tiltakene har vist seg å være mer omfattende og kompliserte enn først antatt, og enkelte steder er det avdekket behov for ytterligere tiltak. I tillegg medfører høy aktivitet i bygge- og anleggsbransjen økte kostnader.

Regjeringen mener det er viktig å forebygge nye hendelser ved å gjennomføre oppryddingen og sikring etter de store flommene i 2005 og 2006 så raskt som mulig. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 14,5 millioner kroner, fra 79,0 til 93,5 millioner kroner.

Se også kapittel 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat post 22 og egen pressemelding.