Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vernepliktige - statushevende tiltak

Statusheving av verneplikten har høy prioritet, og en økning i dimisjonsgodtgjørelsen er derfor et prioritert tiltak for å nå målet om at de vernepliktige skal ha en god og utviklende førstegangstjeneste.

For at økningen skal følge budsjettåret, noe som vil oppleves mer naturlig og rettferdig, økes dimisjonsgodtgjørelsen fra 20 900 til 23 000 kroner allerede fra 1. januar 2007. Regjeringen foreslår en bevilgning på 7 millioner kroner som følge av dette.

Se også Forsvarsdepartementets pressemelding.