Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Villaks

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å opprettholde fremdriften i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Gyro).

Bevilgningen skal benyttes til kjemisk behandling av Halsanelva og Hestdalselva, kartlegging og planlegging av behandling i Vefsna i 2008, gjennomføring av en behandlingsrunde med aluminiumsmetoden i vassdragene rundt Trondheimsfjorden og planlegging av en andre behandlingsrunde i 2008.

Regjeringen forslår også å bevilge 0,9 millioner kroner til Stiftelsen Kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Namsos i 2007.

Se også kapittel 1427 Direktoratet for naturforvaltning post 21 og post 80 og pressemelding.