Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vinterdrift på norske veger

Det orienteres om vinterdrift på norske veger i St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område.