Siste budsjett

Klikk her
Revidert budsjett  2008 Regjeringen Stoltenberg II