Nyheter

23 June 2008 - Revidert nasjonalbudsjett 2008 ferdig behandlet

Revidert nasjonalbudsjett 2008 ble behandlet i Stortinget 20. juni. Referatet fra Stortingets behandling kan lese her

Oversikt over Stortingets budsjettbehandling med lenker til de ulike dokumentene kan du finne her.


15 May 2006 - Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2008

Finansminister Kristin Halvorsen presenterer her Regjeringens endringer i budsjettet for 2008.

På disse sidene finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi.