Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Altinn

Kontrakten på eksisterende Altinn-løsning utløper høsten 2008, og det forhandles om nye kontrakter for utvikling og drift. Det tas sikte på å undertegne nye kontrakter i slutten av juni dersom forhandlingene gir grunnlag for det.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 36,5 millioner kroner til 113,7 millioner kroner for å kunne inngå nødvendige kontrakter dersom forhandlingene gir grunnlag for det.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Se også omtale av kapittel 904, post 22 i St.prp. nr. 59 (2007 - 2008).