Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Yrkesfrekvensen for en aldersgruppe er andelen av befolkningen i denne aldersgruppen som er i arbeidsstyrken. I omtale av Norge benyttes vanligvis yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15-74 år. Målt på denne måten økte arbeidsstyrken med 60 000 personer i fjor.

I internasjonale sammenlikninger brukes ofte yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15-64 år som mål på befolkningens yrkesaktivitet. Målt på denne måten var yrkesfrekvensen 78,2 prosent i Norge i 2006. Av OECD-landene var det bare Island, Danmark og Sveits der denne aldersgruppen hadde en høyere yrkesfrekvens enn i Norge i 2006. Arbeidsstyrken i Norge anslås å øke med 53 000 personer i 2008.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2008, kapittel 2.2