Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Asylmottak

Alle asylsøkere har krav på tilbud om plass i statlig asylmottak. Den store økningen i antallet asylsøkere skaper derfor behov for å opprette nye mottaksplasser. Regjeringen foreslår å opprette om lag 3 000 nye mottaksplasser i kommuner rundt omkring i landet.