Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Autodieselavgift

I klimaforliket av 17. januar 2008 mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre heter det at ”Partene er enige om at autodieselavgiften økes med 10 øre per liter, og at bensinavgiften økes med 5 øre per liter, i statsbudsjettet for 2009”.

Regjeringen foreslår å forskuttere klimaforliket ved å øke autodieselavgiften med 10 øre per liter med virkning fra 1. juli 2008.

Forslaget vil gi et merproveny på om lag 105 millioner kroner påløpt og om lag 90 millioner kroner bokført.

Les mer om forslaget i St.prp. nr. 59 (2007-2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008.

Se også Bensinavgift.